Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Codzienność jako wyzwanie edukacyjne, T. 2

Abstract:

Prezentowana książka stanowi drugi tom tematyczny podejmujący problematykę codzienności pojmowanej jako wyzwanie edukacyjne. Tworzy kontynuację zagadnień podjętych w pierwszym tomie, jak i wprowadza nowe, interesujące wątki w zakresie zapowiedzianego tytułem zagadnienia. Różnorodność zainicjowanych przez poszczególnych autorów zagadnień i ich naukowa eksplikacja pozwala na wieloaspektowe ujęcie problemów, poszukiwań, inspiracji w zakresie refleksji i refleksyjności ujmowanej jako problem edukacyjny. Zebrany materiał jest próbą opisu dylematów edukacji, jakie powstają lub istnieją w przestrzeni społeczno-kulturowej, nie wyczerpuje jednak poruszanego w tym tomie zagadnienia. Prezentowane teksty stanowią punkt wyjścia do podjęcia dalszych rozważań mających na celu naukową refleksję nad kondycją obecnych i przyszłych pedagogów, jak i współczesnej edukacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Paszenda, Iwona. Red.

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-31-6

Language:

pol

Licence:

Rules of usage of Digital Library of Wroclaw University

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.