PLMET:

click here to follow the link

Title:

[Bie Cornelis de]

Creator:

Meyssens, Jean (1612-1670)

Subject and Keywords:

miedzioryt ; 17 w. ; stare druki ; Bie, Cornelis de (1627-1715) - ikonografia

Description:

Mdz., 17,7 x 13,2 cm (karta: 21,8 x 17,1 cm). Aut. wzoru: Erasm Quellin. Cornelis de Bie (1627-1715), pisarz i prawnik pochodzący z Lier w Belgii. Ukazany w półpostaci ¾ w l., na tle arkady i nieba. Inskrypcja: "Cornelis de Bie / Neé dans la ville de Lyere l'an 1627. le X. de fevrier, Notaire, Procureur et Greffier de l'Audience Militair dans laditte ville, Aucteur de ce livre." Sygn. u dołu po l.: "E. Quellinus pinxit.", po p.: "I. Meÿssens excudit."

Place of publishing:

Antwerpia

Publisher:

Meyssens, Johannes

Contributor:

Quellin, Erasm. Aut. wzoru

Date:

[1662]

Resource Type:

rycina

Format:

text/xml

Source:

Inw. graf. 205

Language:

fre ; lat

Relation:

DVD OZG00014

Rights Management:

Domena publiczna

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Location of original object:

BUWr Oddział Zbiorów Graficznych

www Comment:

Cornelis de Bie jest autorem dzieła o malarzach, rzeźbiarzach i architektach: "Het gulden cabinet van de edel vry schilderconst", z którego pochodzi najprawdopodobniej rycina. Bibl.: -Jan Erasmus Quellinus [w:] Wurzbach A. von, Niederländisches Künstler-Lexikon, t. 2, Wien-Leipzig 1910, s. 372, -Joannes Meyssens [w:] Wurzbach A. von, Niederländisches Künstler-Lexikon, t. 2, Wien-Leipzig 1910, s. 159, -Adriaan de Bie [w:] Wurzbach A. von, Niederländisches Künstler-Lexikon, t. 1, Wien-Leipzig, s. 96. Ryc. oprac. A. Król