Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Codzienność jako wyzwanie edukacyjne, T. 1

Subject and Keywords:

education ; everyday life

Description:

Można przyjąć, że codzienność jest kategorią (nie)obecną, niedostrzeganą, bagatelizowaną czy wręcz pomijaną w edukacji. Dlatego niniejsza wieloautorska monografia tematyczna stanowi próbę zwrócenia uwagi na odkrywanie codzienności i jej znaczenie w procesie nauczania i kształtowania jednostki. Autorzy poszczególnych tekstów podjęli się zadania opisania różnych obszarów rozumienia codzienności, postrzeganej zarówno w kontekście dyskursywnej konfrontacji teorii, jak i codziennej praktyki świata doświadczanego i przeżywanego przez zanurzone w nim podmioty. Do refleksji nad tak szeroko zarysowaną problematyką przystąpiło wielu zaangażowanych w codzienność edukacyjną praktyków i teoretyków edukacji – tych doświadczonych i tych, którzy są na drodze poszukiwań naukowych inspiracji. Prezentowane teksty stanowią wkład własny każdego z autorów do interdyscyplinarnych rozważań wokół problematyki codzienności, jej znaczenia dla jednostki i społeczeństwa.

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Paszenda, Iwona. Red. ; Humeniuk, Monika. Red.

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-24-8

Language:

pol

Licence:

Rules of usage of Digital Library of Wroclaw University

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.