Object

Title: Genderowe filtry. Różnorodność doświadczenia i percepcji płci w przestrzeni publicznej i prywatnej

PLMET:

click here to follow the link

Abstract:

W grudniu 2014 roku odbyła się we Wrocławiu ogólnopolska konferencja zatytułowana „Gender niemile widziany? Społeczno-kulturowe wymiary płci w przestrzeni publicznej i prywatnej”. Zorganizowały ją osoby pracujące w Zakładzie Socjologii Sfery Publicznej oraz Socjologii Nauki, Wiedzy i Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, przy współpracy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym oddział Wrocław. Konferencja była konsekwencją wieloletnich zainteresowań naukowych jej organizatorów problematyką płci kulturowej jako jednego z podstawowych wymiarów kultury i struktury społecznej. Pierwszym celem konferencji było przyjrzenie się aktualnym sposobom wykorzystywania perspektywy genderowej w naukach społecznych. Począwszy od lat 70. pojęcie „gender”, wprowadzone w rozważania o tożsamości przez Roberta Stollera, adaptowane do dyskursu feministycznego przez Ann Oakley, stopniowo stawało się niezbędnym narzędziem naukowej eksploracji i opisu bardzo wielu różnorodnych obszarów rzeczywistości społecznej. Pomysł zorganizowania konferencji został zainspirowany także obserwacją współczesnej sceny politycznej oraz dyskursu publicznego, w którym pojęcie „gender” coraz częściej używane jest jako oręż w walce ideologicznej. Apogeum zainteresowania terminem i takiego sposobu jego używania przypadło w Polsce na przełom roku 2013 i 2014. Drugim celem był więc namysł nad zjawiskiem dyskursywnego oderwania pojęcia od jego naukowego podłoża, ideologizacji znaczenia oraz wykorzystania go w doraźnej „wojnie kulturowej”. Rozdziały niniejszej książki powstały z inspiracji powyższego wydarzenia i są związane z trzema głównymi blokami tematycznymi, w których obradowali uczestnicy konferencji, a dotyczącymi refleksji teoretycznej, codziennych praktyk i współczesnego polskiego dyskursu publicznego. W takiej też kolejności zostają przedstawione czytelnikom. W książce znajdują się artykuły tak osób uczestniczących w konferencji, jak i nie biorących w niej udziału, ale eksplorujących ten wymiar rzeczywistości społeczno-kulturowej. Sami uczestnicy zdarzenia publikują teksty zarówno rozwijające treść ich wystąpień, jak podejmujące nową, nie przedstawianą konferencyjnej publiczności problematykę. Prezentowane prace zostały napisane przez doświadczonych badaczy i osoby, dla których są to pierwsze próby uczestnictwa w tworzeniu akademickiego dyskursu.

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Identifier:

978-83-63322-20-5 ; oai:bibliotekacyfrowa.pl:73660

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Feb 1, 2016

In our library since:

Jan 25, 2016

Number of object content hits:

2 544

All available object's versions:

https://w.bibliotekacyfrowa.pl/publication/75523

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information