PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dyskontowanie i redyskontowanie weksli przez banki

Creator:

Kopyściański, Marek

Subject and Keywords:

dyskonto ; redyskonto ; weksle ; indos ; papiery wartościowe ; kredyt kupiecki ; kredyt redyskontowy ; umowa dyskontowa ; umowa redyskontowa ; polityka pieniężna

Description:

Celem niniejszej pracy jest zbadanie mających długą tradycję takich specyficznych form kredytowania działalności gospodarczej, jakimi są bankowe dyskonto i redyskonto weksli, a w szczególności istoty i charakteru prawnego badanych umów, treści wykreowanego przez nie zobowiązania, treści bankowych wzorców umownych dotyczących dyskonta i redyskonta weksli, a także analiza obu operacji w kontekście wykonywanych przez banki czynności bankowych, wreszcie zbadanie warunków prawnych ich funkcjonowania w obrocie bankowym, przede wszystkim poprzez analizę umów dyskontowych i redyskontowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Błaszczak, Łukasz. Rec. ; Uniwersytet Wrocławski

Date:

2013

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-34-5

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 38)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights Management:

© Copyright by Marek Kopyściański

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Autor opisu:

TK