Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo Mediów Elektronicznych - Wprowadzenie

Creator:

Gołaczyński, Jacek

Subject and Keywords:

informatyzacja ; postępowanie cywilne ; postępowanie sądowe ; e-uzasadnienia ; e-doręczenia ; postępowanie egzekucyjne ; e-licytacja ; protokół elektroniczny ; elektroniczne postępowanie upominawcze

Description:

Kolejne wydanie Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych poświęcone głównie zagadnieniom odnoszącym się do informatyzacji sądownictwa, a w szczególności postępowania cywilnego. Temu będzie poświęcona konferencja naukowa pt.: Informatyzacja sposobem na skrócenie postępowania przed sądem?, która odbędzie się w Warszawie w dniu 15 maja 2012 r. Większość artykułów przedstawionych w tym wydaniu stanowi rozszerzoną wersję referatów, które zostaną wygłoszone na tej konferencji ; Streszcz. w jęz. ang.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej

Date:

2012

Resource Type:

dokument elektroniczny ; czasopisma online

Format:

application/pdf

Language:

eng ; pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych. 2012, nr 1, s. 1

WUL Catalog:

click here to follow the link

Replaces:

E-Biuletyn

Rights Management:

© Copyright by Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, ul. Uniwersytecka 22/26, 51-145 Wrocław

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm