Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Godność człowieka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym (1878-2005). Rozdz. 3, Godność człowieka i dobro wspólne w nauczaniu papieskim w latach 1878-1958

Creator:

Sadowski, Mirosław (1964- )

Subject and Keywords:

Pius XI (papież ; 1857-1939) ; personalizm ; godność człowieka ; Leon XIII (papież ; 1810-1903) ; dignitas humana ; bonum commune ; dobro wspólne ; Pius XII (papież ; 1876-1958) ; Libertas praesstantissimum ; Quod apostolici muneris ; Quadragesimo anno ; Rerum novarum ; encykliki

Description:

Streszcz. w jęz. ang. ; Praca habilitacyjna. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych, 2011

Abstract:

Celem pracy było wykazanie, że ludzka godność i dobro wspólne stanowią rdzeń papieskiego nauczania społecznego od jego narodzin, zapoczątkowanych w 1878 r. przez Leona XIII, aż do schyłku pontyfikatu Jana Pawła II, zatem do 2005 roku. Autor dowodzi, że wymienione kategorie pomimo pewnej ewolucji pozostają w swych zasadniczych punktach niezmienne, oraz przekonuje dlaczego należy rozpatrywać je kumulatywnie. Książka została podzielona na pięć części. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny i są swego rodzaju wprowadzeniem do papieskiego nauczania społecznego w kwestii ludzkiej godności i dobra wspólnego. Rozdziały od trzeciego do piątego poświęcone są analizie papieskiego nauczania społecznego w latach 1878-2005 i dotyczą nauczania następujących papieży: rozdział III - Leona XIII, Piusa XI i Piusa XII, rozdział IV - Jana XXIII i Pawła VI. Ostatni, V rozdział dotyczy analizy poglądów na ludzką godność i dobro wspólne w nauczaniu Jana Pawła II. Autor rozprawy przekonuje, że dla papieża Polaka chrześcijaństwo stanowi przyczynę i źródło ludzkiej godności i dobra wspólnego. Główna teza pracy głosi, że w oparciu o idee dignitas humana i bonum commune papieska nauka społeczna rozważa a także rozstrzyga całe spektrum fundamentalnych zagadnień dotyczących religii, moralności, filozofii, kultury, prawa, polityki, a nawet ekologii. W nauczaniu papieskim dostrzec można próbę wprowadzenia do dyskursu publicznego, w kontekście ludzkiej godności i dobra wspólnego, takich klasycznych idei i wartości jak: prawda, dobro, sprawiedliwość, sumienie, miłość, miłosierdzie czy cnota. Zdaniem Autora to właśnie dzięki papieskiemu nauczaniu społecznemu, w świecie pełnym dekonstrukcji klasycznych wartości i starań o unicestwienie tradycyjnej etyki, pozostała nam jedynie ludzka godność, jako fundament, a jednocześnie najważniejszy składnik dobra wspólnego, albo naszego człowieczeństwa.

Place of publishing:

Wrocław

Degree name:

doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa

Degree grantor:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii ; Pazdan, Maksymilian (1936- ). Rec. ; Juros, Helmut (1933- ). Rec. ; Chojnicka, Krystyna (1951- ). Rec. ; Maciejewski, Marek (1950- ). Rec.

Date:

2010

Date accepted:

2011-05-09

Resource Type:

książka ; rozprawa habilitacyjna

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-24-6

Language:

eng ; pol

Relation:

(E-Monografie) ; (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Habilitacje ; nr 2)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights Management:

© Copyright by Mirosław Sadowski, 2010

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm