PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kobiety – sprawczynie przestępstw : wybrane aspekty

Creator:

Brzezińska, Joanna   Habzda-Siwek, Ewa

ORCID:

0000-0002-5030-3363   0000-0001-9524-8866

Subject and Keywords:

przestępczość kobiet   teorie kryminologiczne   zabójstwo   dzieciobójstwo   przemoc domowa   analizy statystyczne

Abstract:

W książce zaprezentowano rozważania dotyczące kobiet – sprawczyń przestępstw z kilku dopełniających się perspektyw. W części teoretycznej przedstawione zostały zróżnicowane teorie kryminologiczne, które mogą być pomocne w wyjaśnianiu zjawiska przestępczości kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji tzw. zintegrowanych. W kolejnej części pracy omówiono najważniejsze zagadnienia prawnokarne i kryminologiczne dotyczące kilku kategorii przestępstw popełnianych przez kobiety. Analizie poddano m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, dzieciobójstwo), przeciwko mieniu, drogowe, a ponadto niektóre z przestępstw, towarzyszących zjawisku przemocy domowej. Rozdział trzeci poświęcony został charakterystyce struktury i dynamiki przestępczości kobiet w Polsce w oparciu o dane ze statystyk sądowych, udostępnionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W ostatniej części przedstawione zostały wybrane przypadki spraw karnych dotyczące zabójstw, których sprawczyniami były kobiety. Przedstawione w książce zagadnienia umożliwiły nakreślenie zróżnicowanych uwarunkowań zjawiska przestępczości kobiet. Ich wyjaśnienie miało na celu kompleksowe spojrzenie na badany fenomen oraz towarzyszące mu mechanizmy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sienkiewicz, Zofia. Rec.   Woźniakowska-Fajst, Dagmara. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

książka   e-książka

Identifier:

doi:10.34616/142661   ISBN 978-83-66601-67-3 (druk)   ISBN 978-83-66601-68-0 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 191)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Joanna Brzezińska, Ewa Habzda-Siwek

Autor opisu:

WR U/PAdal