Kolekcja

Zbiory Bibliofilskie

Zasób obejmuje cyfrowe kopie zbiorów bibliologicznych m.in. książek, czasopism i druków ulotnych wydawanych od XIX wieku, związanych ze wszystkimi dziedzinami życia książki. Zakres tematyczny kolekcji uwzględnia bibliologię, historię książki i bibliotek, drukarstwo, bibliografię, księgarstwo, czytelnictwo i bibliofilstwo.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji