Kolekcja

Prof. Andrzej Mycielski

Hrabia Andrzej Mycielski (1900-1993) herbu Dołęga - profesor prawa konstytucyjnego.

Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1925 roku uzyskał stopień doktora. Habilitował się z prawa politycznego i nauki o państwie w 1933 roku na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, w którego murach wykładał prawo konstytucyjne. W 1945 roku otrzymał propozycję objęcia Katedry Prawa Państwowego na nowo powstałym Uniwersytecie Wrocławskim, na którym pracował z krótką przerwą do emerytury.

Po przejściu na emeryturę w 1971 roku osiadł w Warszawie. Nadal pracował. Wykładał historię filozofii prawa w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

W 1992 roku Uniwersytet Wrocławski (za bogaty dorobek naukowy i zasługi dla rozwoju polskiej nauki prawa konstytucyjnego) nadał mu tytuł doktora honoris causa.

Podkolekcja obejmuje zdigitalizowane prace naukowe prof. A. Mycielskiego. Zasób obejmuje książki, podręczniki, rozdziały z prac zbiorowych, artykuły z czasopism i in.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji